A KECSKEMÉTI MINTAPROGRAM

2017-ben Kecskemét önkormányzata megbízásából a CédrusNet-Erasmus Intézet kutatást végzett, hogy a szakemberek, véleményformálók bevonásával a helyi adottságokra adaptálja a CédrusNet modellt- elsőként az országban!

Célunk az volt, hogy az aktív idősödés gyakorlati eszközeinek bevezethetőségével kapcsolatos attitűdöket, nyitottságot, az idősödő társadalom bevonhatóságát, a helyi társadalmi piac kiépítésének lehetőségeit feltárjuk. Mindezt annak érdekében, hogy Kecskemét város idősödő társadalmának problémáira és lehetőségeire, erőforrásaira felhívjuk a figyelmet, elindítsunk egy gondolkodásmód váltást, ami ismertté, elfogadottá, támogatottá teszi a társadalmi idősödés folyamatát.

A Közgyűlés döntése alapján 2018 januárjában elindult a CédrusNet idősödő korosztály modelljének kísérleti megvalósítása. A mintaprogram lehetővé teszi az önkormányzat számára

  • annak a stratégiai keretnek a kialakítását, mely magában foglalja a társadalmi idősödés által előidézett kihívások átfogó kezelését, az aktív idősödés teremtette társadalmi és gazdasági lehetőségek kihasználását.
  • ezek beépíthetőek lesznek a stratégiai, tervezési dokumentumokba és a város időben felkészülhet az évtizedek múlva bekövetkező, soha nem látott demográfiai változások kezelésére.
  • létrejönnek azok a csoportok, esetleg intézmények, vállalkozások, melyek az önkormányzati szolgáltatások mellett közép és hosszútávon fenntartható módon biztosítják a szenior réteg tudásának hasznosítását, a város gazdaságának további fejlődését, az idősek elszigeteltségének, haszontalanság-érzésének csökkenését, a társadalmi szolidaritás, az önkéntesség erősödését, a korosztályok közeledését, együttműködését.

A megvalósítására létrejövő CédrusNet Kecskemét iroda fenntarthatósági szempontokkal tervezi a mintaprogramokat, hatásukat folyamatosan vizsgálja, értékeli és a kísérleti szakaszt követően terjesztésre ajánlja. Az első kísérleti programok kiválasztási szempontja a sokszínűség volt: van közöttük foglalkoztatási projekt, családsegítő, a generációk közeledését segítő program, az önkéntességet erősítő modell és az életminőség javulását szolgáló Cédruskörök is alakulnak.