Szenior Tudásbank

Összegyűjti a feladatot kereső szeniorokat, akik ma is hasznosítható ismeretekkel, tapasztalatokkal és készségekkel rendelkeznek, részmunkát, tanácsadást, alkalmi, mentori feladatokat vállalnak, hiánypótló szolgáltatásokra vállalkoznak, második karriert indítanának.

További információ: Lakó-Tóth Edit

kapcsolat@cedrusnet.hu

Mit kell tudni a kecskeméti Szenior Tudásbankról?
Hivatásos nagyszülő program

Új hivatást, második karriert jelenthet azok számára, akik gyerekekkel szeretnének foglalkozni. Folyamatos vagy alkalmi, önkéntes vagy piaci szolgáltatást vállalnak a gyerekes családok tehermentesítésére, hasznos információk átadására, értőn foglalkoznak a gyerekekkel. A program elősegíti a generációk közötti jobb megértést és közeledést.

A program keretében 2018 őszén megvalósult Szuper Nagyszülő – Idősödő emberek felkészítése családtámogató szerepre elnevezésű képzés akkreditációs száma E-001779/2018/D001.Kecskeméti Szupernagyik


IdősLátogatók

Az IdősLátogatók az egyedül élő, náluk éppen egy generációval idősebb emberek önálló életvitelének meghosszabbítását, a demencia kitolását, az öregkori depresszió enyhítését segítik.

Az értő gondoskodás, foglalkozás, a szükséges segítség a hozzátartozók felkészítése mellett a gondozást segítő technológia megismerése, betanítása, ajánlása is feladataik közé tartozhat. A CédrusNet Kecskemét Mintaprogram 2019. május 18-án IdősLátogató tanfolyamot indított egy hiánypótló szolgáltatásra való felkészítés érdekében. A kurzus, melyet a CédrusNet Egyesület a Szent-Györgyi Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola munkatársaival fejlesztett ki, a hallgatókat felkészítette arra, hogy különböző élethelyzetekben hogyan lehetnek a család, az idős ember segítségére és új ismereteket szereztek az idősödés és az öregkor lelki, fizikai folyamatairól, tanultak a leggyakoribb betegségekről és az alapvető elsősegélynyújtás technikáiról.

A CédrusNet IDŐSLÁTOGATÓI VÁRJÁK azoknak a családoknak a jelentkezését, akiknek olyan idős hozzátartozójuk van, akinek fizikai vagy lelki támogatásra lenne szüksége.

A Facebook oldalra feltett bemutatkozókban az érdeklődők megtalálják az időslátogató elérhetőségeit, így közvetlenül felvehetik vele a kapcsolatot.

Kecskeméti Időslátogatók


Szenior innovációs körök

Tapasztalt, korábban szakmájukban sikeres szakemberek társasága, akik önkéntes feladatként vállalják tudásuk, szellemi energiájuk hasznosulását, megoldások keresését, a város és a közösség érdekét szolgáló igények feltárását, elképzeléseik kidolgozását, közreadását.
Cédruskörök

A CédrusKör az idősödő emberek által létrehozott informális közösség, melynek tagjai vállalják, hogy aktív, cselekvő közösséget alkotnak. Létrehozásuk célja a CédrusNet elképzelés megértése, támogatása, terjesztése, a változáshoz szükséges szemléletváltás elősegítése. Szakemberek, baráti társaságok, szakmai vagy szabadidős csoportok indíthatják el, akik vállalják, hogy folyamatosan új ismeretekre tesznek szert, társadalmi segítő tevékenységet fejtenek ki, fizikai mozgást végeznek egészségük megőrzéséért.

Létrehozója és tagja bárki lehet, aki elmúlt 50 éves és elfogadja az adott CédrusKör célkitűzéseit. Már működő CédrusKörhöz is lehet csatlakozni.

További információ: Borda Balázs, kapcsolat@cedrusnet.hu

Jelenleg működő CédrusKörök:

SZÉCHÉNYIVÁROSI CÉDRUSKÖR
Pótnagyi CédrusKör

Hivatásos nagyszülő tanfolyam

Mesélő házak

Kecskeméten 2018-ban a Mesélő házak program keretében hiánypótló kutatás kezdődött. Civil kutatók tizenkét kecskeméti lakóház történetének feltárására vállalkoztak, természetesen az egykor ott élt, szerencsés esetben ma is ott lakó családjuk bemutatásával együtt. A hosszú hónapokig tartó kutató munka végeredménye egy több mint 200 oldalas színes kiadvány, mely itt található.
Szenior Moziklub

2018 őszén egy olyan filmklubot indítottunk el, mely a filmművészet segítségével mutatja be az idősödés problémáit és a lehetséges válaszokat. Szórakoztató, népszerű, ugyanakkor mélyebb tartalmakat is hordozó mozikra hívjuk a közönséget, a film utáni beszélgetés vezetésére pedig az idősebb korosztályt „kényes” kérdésekben megnyitni képes és az adott témát jól ismerő szakértőt kérünk fel. A Szenior Moziklub 2019 tavaszától a kecskeméti Otthon Mozi szervezésében folytatódik.
Képzések

HIVATÁSOS NAGYSZÜLŐ – JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

70 órás „D” körös akkreditált képzés, mely modern szemlélettel és gyakorlattal egészíti ki az idősödők értékes gyermeknevelési tapasztalatait. A képzést elvégzők hasznos ismereteket szereznek a generációs problémákról, a gyermekek, kamaszok, fiatal felnőttek életfeladatairól, helyzetéről, a család rendszerbéli szerepeiről, a modern gyermeknevelésről és korszerű táplálkozásról, az elsősegélynyújtás technikáiról. A hallgatók a tanfolyam elvégzése után pót-nagyszülőként vagy egyéb, gyerekfelügyelettel kapcsolatos szolgáltatások keretében vállalhatnak munkát.

A CédrusNet Kecskemét program keretében 2018 folyamán két csoportban 40 fő végezte el a tanfolyamot.

IDŐSLÁTOGATÓ - JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

A CédrusNet Egyesület a Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és Szakközépiskola tanáraival új képzési programot dolgozott ki, mely az idősek látogatására felkészítő elméleti és gyakorlati elemeket tartalmaz, hasznos ismereteket nyújt piaci szolgáltatáshoz, alkalmi önkéntes munkához és a saját életminőség jobbításához. Az első kísérleti program 2019. június 25-én 20 fő részvételével lezárult.