A Szenior Tudásbank  az idősödő szakemberek foglalkoztatási piacát alapozza meg.

Létrehozásának ötlete azon a tényen alapult, hogy Kecskemét népes 50 év feletti lakossága felbecsülhetetlen tudással, élettapasztalattal rendelkezik, melyek legtöbbször rejtve maradnak, vagy elértéktelenednek. Pedig a nemzetközi kutatások is igazolták, hogy az életkor előre haladtával nem csak csökkennek képességek, hanem növekednek is: pl. a kreativitás és az átlátó képesség

A Szenior Tudásbank létrehozásának célja az idősebb korosztály megszerzett tudásának és tapasztalatának hasznosítása, meglevő és új munkaerő-piaci vagy társadalmi feladatokban, szolgáltatásokban. A legszélesebb szakmaterületekről várjuk a szakmával rendelkező jelentkezőket.

 

  1. Jelentkezés módja:

Ha Ön 50 év feletti és rendelkezik szakmai képzettséggel és hasznosítaná eddigi élet és munkatapasztalatait, az alábbi elérhetőségeken jelentkezhet:

– Telefonon: 70/618-1878 telefonszámon,

–  e-mail-en: kapcsolat@cedrusnet.hu címen,

– személyesen a CédrusNet Irodában munkanapokon 9.00-16.00 óra között Kecskemét, Kápolna u. 24).

 

  1. Adatfelvétel menete:

A program keretében személyes kérdőíves felmérés módszerével a hatályos adatkezelési szabályozáshoz igazodva gyűjtjük össze a jelentkezők élet és munkatapasztalatit.

A kérdőíves felmérés egy előre egyeztetett időpontban személyesen történik képzett kérdezők segítségével, mely megközelítőleg 30-40 percet vesz igénybe.

Lehetőség van a kérdőív előzetes kitöltésére elektronikus úton is, azonban a kitöltés után mindenképp személyesen is szeretnénk megismerni a jelentkezőket.

 

  1. Tájékoztatás:

Hírlevél formájában időről időre tájékoztatást adunk a Szenior Tudásbank közösségének továbbképzésekről, munkavállalási lehetőségekről és az ehhez kapcsolódó hasznos információkról.

 

  1. Munkáltatók bevonása és érzékenyítése

A munkáltatói oldallal is tartjuk a kapcsolatot: egyeztetünk a felmerült igényekről, beszélünk az általunk javasolt lehetséges új munkakörökről, atipikus foglalkoztatási formákról. Feltérképezzük, hogy mennyire nyitottak az idősödő munkavállalók tudásának, tapasztalatának hasznosítására.

 

  1. Képzések, kurzusok szervezése

Az igényeket megismerve, szükség esetén célirányos képzéseket szervezünk annak érdekében, hogy a munkavállalók felkészültek legyenek új feladataikra.


 
A Szenior Tudásbank nem egyszerű munkaerő-közvetítés, hanem ténylegesen a helyi tartalék erőforrással való gazdálkodás lehetősége.

Jogszabályi változások is segíti a szenior foglalkoztatás bővítését. Egyszerűsödik a nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatása, ugyanis az öregségi nyugdíj mellett dolgozók jövedelme után 2019-ben már csak a 15 százalék személyi-jövedelemadót kell megfizetni.

A szenior népesség komoly tartalék erőforrást jelenthet a munkaerő piac számára.

A nemzetközi trendek a szenior foglalkoztatást az aktív idősödés alapvető személyes és társadalmi kritériumának tekintik.

Az életkor folyamatos hosszabbodása új életstratégiák megalkotását teszi elengedhetetlenné, ennek része a munka és feladatvállalás.